Styling & Photo : Yuta Matsumura
Hair & Make-up : Yosuke Akizuki(Traffic)
Model : Kiyo Matsumoto